Bernstorff Bunkeren.............Webmaster: Dines Bogø

Gentofte: Generelt ... Dines Bogø ... Fotos fra anlæg 2010. I ... Dines Bogø ... Fotos fra anlæg 2010. II


Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
19. september 2010. Beredskabsbunkeren i Bernstorffparken i Gentofte.Militær og civilt beredskab har altid haft brug for at have kommandocentre.

Omkring 1935 blev der under Christiansborg etableret en forstærket kælder, som ofte blev benævnt "Kommandobunkeren". Senere blev der indrettet yderligere eksterne faciliteter til kongen, udvalgte regeringsmedlemmer og embedsmænd.

Anlæggene bestod af mødelokaler og kontorer med telefoner, telex og radioanlæg. Fra studier der var koblet til Statsradiofonien kunne der sendes meddelelser til befolkningen. Det første eksterne anlæg blev etableret i en tidligere tyske bunker ved Nyboder Skole.Civilforsvaret etablerede omkring 1952 "sikrede Landsdelskommandocentraler". Østre blev etableret i 1953 i Bernstorffparken i Gentofte. I 1971 blev anlægget udbygget til ialt 1.100 m2.

Da det nye Landsdelkommandocenter blev etableret ved Hillerød (nu nedlagt) blev Bernstorffbunkeren ændret til "Regionskommandocentral" for Østsjælland. Der var 7 regioner (3 Jylland, 1 Fyn, 2 Sjælland og 1 Bornholm).

Fra anlægget kunne man i en krisesituation styre politi, brand-og redning, hospitaler m.v. Alle nødvendige administrative funktioner, der ikke direkte var underlagt Forsvaret. Beredskabsstyrelsens anlæg skulle betjene Storkøbenhavn og store dele af det østlige Sjælland.

Anlægget er udstyret med gassluse, nødstrømanlæg og et særdeles stor antal direkte kommunikationslinier samt diverse radioanlæg.

Bernstorffbunkeren har også været anvendt af Det Danske Atomberedskab.

Siden slutningen af forrige århundrede har anlægget været i "mølpose" siden 2007, men det er stadig under overvågning og det kan gøres operationsklart. Alle funktioner er nu overført til et større og mere moderne anlæg.

I slutningen af 2013 indrettes anlægget til øvelokaler for lokale bands.